sobota, 3 maja 2014

Śląskie święto Trzeciego Maja


3 maja 1791 Sejm Wielki uchwalił pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919.Kolejne rocznice w okresie międzywojennym obchodzono uroczyście i powszechnie. Miejscowości przybierały radosny i uroczysty wygląd, a uroczystości miały patriotyczno-religijny charakter. W obchody włączały się wszystkie polskie organizacje patriotyczne i koła kulturalne.
Na Śląsku uroczystości majowe zyskały dodatkowy aspekt wspomnienia wybuchu III powstania śląskiego (noc 2/3 maja 1921r) i świętowania uzyskanego w jego wyniku przyłączenia Górnego Śląska do Rzeczypospolitej Polskiej.
Takie też obchody odbywały się i w Koszęcinie i innych okolicznych miejscowościach, co możemy poznać między innymi dzięki relacjom prasowym.


1932, nr 122
Święto Narodowe w Koszęcinie.
W niedzielę, 24 bm (kwietnia) odbyło się w Koszęcinie zebranie prezesów i delegatów wszystkich miejscowych związków i towarzystw jak też i urzędów. Cel zebrania był omówienie i ustalenie szczegółowego programu obchodu 3 Maja. Zebraniu przewodniczył prezes TCL (Towarzystwa Czytelni Ludowych) p Sobota Karol. Uchwalono jednogłośnie i w tym roku święto 3 Maja jak najuroczyściej obchodzić.
W dniu 2 maja odbędzie się o godz 19.30 capstrzyk.
W nocy biwak na pamiątkę wybuchu trzeciego powstania śląskiego.
Dnia 3 Maja o godz 9.30 pochód przez wieś do kościoła św Trójcy, następnie uroczyste złożenie wieńców na grobach poległych powstańców, a potem solenne nabożeństwo.
Podczas nabożeństwa śpiewa miejscowy chór męski „Paderewski” pod batutą p Bogruli.
Po nabożeństwie uroczysty poranek z odpowiedniem przemówieniem.
O godzinie 19.30 uroczysta wieczornica z przedstawieniem teatralnym, deklamacjami i występem Towarzystwa śpiewu „Lutnia” pod batutą p Soboty Karola.
Czysty dochód wieczornicy jest przeznaczony na cele oświatowe.

1937, nr 105
Z życia Zw(iązku). Powst(ańców). Śl(ąskich). oraz Zw(iązku). Rezerw(istów).
Ostatnio odbyły się miesięczne zebrania następujących grup Zw. Powst. Śl.: W Olszynie pod. przewodn. p. Wieczorka Karola omawiano sprawę urządzenia wycieczki. – W Herbach Śl przewodniczył prezes Hojka Wilhelm. – W Psarach p. Gilner J. wygłosił referat o Marszałku Śmigłym – Rydzu, oraz w Strzebieniu, Woźnikach i Boronowie. Na wszystkich zebraniach dyskutowano o udziale w święcie 3 Maja (…)

Nr 106
Towarzystwo Polek przed walnym zjazdem powiatowym.
Ostatnio odbyły się walne zebrania Tow. Polek w miejscowościach: Kamienicy, przy udziale powiatowej przewodniczącej p. Tyranowej, wybrano zarząd w osobach: pp. Piecuchowej Marji, Holi Lucyny i Musiowej Marji. Po zebraniu spędzono kilka godzin przy „święconem”; w Kośmidrach, gdzie przybyła powiatowa delegatka p. Ecksteinowa, wybrano zarząd z p. Goloskową na czele; w Łagiewnikach W. pod przew. p . Sieroniowej do nowego zarządu weszły pp. Wit  Franciszka, Owczarkówna Janina i Wańczykowa. Ponadto odbyły się miesięczne zebrania w Kochanowicach, Glinicy, Droniowicach, Hadrze, Lubszy i w Psarach, gdzie p. kier. Gartner mówił na temat wychowania rodziny w duchu patriotycznym, w Lisowie omawiano sprawę otwarcia ochronki dla dzieci, w Piasku, Sadowie, Woźnikach i Koszęcinie. We wszystkich powyższych miejscowościach wygłoszone zostały także referaty o Wilnie, omawiano sprawę wycieczek, które mają się odbyć w najbliższym czasie i uroczystość 3 Maja. Ponadto w Hadrze i Woźnikach wygłoszono referaty na temat deklaracji płk Koca. 


Pracownicy przed budynkiem Urzędu Pocztowo - Telegraficznego w Koszęcinie przybranym z okazji Święta 3 Maja


Zapewne nieprzypadkowo ten właśnie termin wybrali koszęcińscy piechurzy Aleksander Mazur i Paweł Słodczyk wyruszając w 1936 roku w podróż dookoła Polski. O ich powrocie wspominała gazeta Polska Zachodnia. 

 Rok 1936, nr 339
Wrócili z podroży dookoła Polski.
W tych dniach wrócili do Koszęcina pp Aleksander Mazur, członek Związku Powstańców Śląskich i Paweł Słodczyk, członek Związku Powstańców Śląskich, którzy dnia 3 maja br wyruszyli pieszo w podroż dokoła Polski. Dzielni podróżnicy wszędzie gdzie zagościli spotykali się z serdecznem przyjęciem tak ze strony władz jak i społeczeństwa. PP Mazur i Słodczyk noszą się teraz z zamiarem wydania książki, w której podzielą się wrażeniami ze swej podróży.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza