poniedziałek, 1 lutego 2016

Koszęcin (i okolice) 1936 - luty

Nr 39
Lustracja Oddziałów Młodzieży Powstańczej.
W związku za mającymi się odbyć walnymi zebraniami OMP w powiecie lublinieckim przeprowadzi zarząd powiatowy OMP lustrację oddziałów w czasie od 9 do 23 lutego według następujące planu: 9 bm - Strzebiń, Dyrdy, Zielona, Kalety, Solarnia, Lisów; 16 bm – Rusinowice, Koszęcin, Brusiek; 23 bm – Steblów, Kochcice, Herby, Boronów.

Nr 40
Wykrycie sprawców kradzieży zboża.
W grudniu ub r i w styczniu br skradziono ze stodoły właścicielki majątku Franciszki Burgundowej w Cieszowej większą ilość różnego zboża i mieszanki. W wyniku dochodzeń wykryła policja sprawców w osobach: Jana Mrozka, Teodora Pyki i Augusta Lenarta z Cieszowej, którym odebrano jeszcze 200 kg żyta i 200 kg złomy. Przeciw sprawcom sporządzono akt oskarżenia.

Nr 40
Złodzieje w restauracji dworcowej.
W nocy na 7 bm włamali się nieprzytrzymani dotychczas sprawcy przez okno do restauracji dworcowej w Strzebiniu, skąd skradli 9 butelek wina, butelkę koniaku i likieru oraz większą ilość różnych papierosów, szprotów, kiełbasy i czekolady.


Dworzec w Strzebiniu w budowie           źródło: www.bazakolejowa.pl 
Otwarcie linii kolejowej Strzebiń - Woźniki  01.08.1932r.
źródło: http://old.timer.pl/kolej/galeria.html

Nr 42
Koło NChZP w Sadowie odbyło ostatnio walne zebranie, które zagaił prezes kierownik Ligendza. Sprawozdania wykazały, że działalność Koła w roku sprawozdawczym mocno wzrosła. Wybrano następnie nowe władze Koła w następującym składzie: pp. (ponownie wybrani) przewodniczący kier Ligendza, sekretarz Karol Maroń oraz skarbnik Jan Kupczyk. Do komisji rewizyjnej weszli: pp Opiela Piotr, Wiora Franciszek oraz Blach Augustyn. Pod koniec zebrani omówili sprawy organizacyjne Koła.

Nr 45
Walne zebranie Związku Powstańców Śląskich w Sadowie zagaił prezes grupy miejscowej p Pawełczyk. Po wysłuchaniu przez obecnych szczegółowych sprawozdań dokonano wyboru nowych władz. Do zarządu weszli: pp Pawełczyk T prezes, Zgoda E, Maroń K, Bednarek M, Zimoń J i Klink Fr jako członkowie zarządu. Ławnicy: pp Sabok Fr, Kolaczuch J, Kaniut J. Do komisji rewizyjnej weszli: pp Kandzia J, Prudza Fr i Wencel.

Nr 49
Walne zebranie OMP.
16 bm obyło się w Rusinowicach walne zebranie OMP, po złożeniu sprawozdania przez ustępujący zarząd wybrano nowy Zarząd, w skład którego weszli: pp Kamoczyk, Molenda, Wojsa, Gansiniec, Sowa, Zymela, Pieprzyca. Nowo wybranemu zarządowi złożył życzenia owocnej pracy w imieniu zarządu powiatowego p Fuhrmann. Tego samego dnia odbyło się walne zebranie OMP Brusiek. Zebraniu przewodniczył p Hurny, który przeprowadził wybór nowego zarządu, w skład którego weszli: pp Bambynek, Urbańczyk, Cieślik, Potempa, Urbańczyk W i kierownik szkoły p Orzechowski jako opiekun. Przemówienie na temat ideologii Młodzieży Powstańczej wygłosił sekretarz powiatowy p Hurny.

Nr 61
Wyprawa po wódkę.
W nocy na 28 bm włamali się nieznani dotychczas sprawcy, wyłamawszy 1 skrzydło okna, do restauracji M Michalcowej w Koszęcinie, gdzie skradli większą ilość wódek.Wieści z okolicy Koszęcina wycinki prasowe z gazety POLSKA ZACHODNIA z lat 1927 – 1939, Kalety 2011, Wybór i opracowanie: Piotr Kalinowski,

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza